" " was successfully added to your cart.

Виж количката

Доставка

1. Начин на доставка

Квант Сервиз ООД доставя своите стоки за страната с помощта на куриерски компании Еконт и Спиди. За района на София доставките се извършват от куриерски служби Спиди и Рапидо.

Какво включва доставката

В доставката се включват поръчаните стоки, както и съпътстващите ги документи.


2. Срокове за доставка

За цялата страна доставката е в рамките на един работен ден. Единствено изключение са населените места, които не се обслужват ежедневно от посочените по-горе куриерски компании. Тези срокове започват да текат от момента на потвърждаване на заявката.

3. Цени на доставка

В описанието на всеки продукт има поле: „ДОСТАВКА ЗА БЪЛГАРИЯ“. Срещу това поле е изрично упоменто каква е стойността на транспортната услуга. Има три възможности: Безплатен транспорт – При тази опция транспортната услуга е за сметка на Квант Сервиз ООД за поръчки от България. 10 лв – При тази опция стойността на транспортната услуга е 10 /десет/ лева за поръчки от България. Транспорт с куриер – при тази опция, цената на куриерската услуга зависи от теглото, обема, стойността на стоката, както и от населеното място за което трябва да се достави.

  • Забележка: При поръчка на повече от три артикула, стойността на транспорта не е автоматичен сбор от посочените в сайта стойности на транспорта на всеки артикул поотделно. Винаги се опитваме да осигурим най – изгодните условия за доставка на стоките за нашите клиенти.

4. Връщане на стока

Всеки клиент има право да върне стоката по упоментаият от ЗЗП ред и срокове. Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на: 1. сключване на договора - при договор за услуги; 2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или: а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока; б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част; в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока; 3. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил обратно на Квант Сервиз ООД всички покупните документи за стоката в оригинал. А именно: фактура, касов бон / ако плащането е в брой / и приемо предавателен протокол / гаранционна карта.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Квант Сервиз ООД не по-късно от 15 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Квант Сервиз ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Квант Сервиз ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Съгласно ЗЗП за върната стока, при спазени условия цитирани в закона, Квант Сервиз ООД се задължава да възстанови стойността на клиента не по-късно от 15 дни.