" " was successfully added to your cart.

Виж количката

Сервиз

Квант Сервиз ООД осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз на техниката, закупена от фирмата. Квант Сервиз ООД осигурява също така и сервиз на техника, която НЕ е закупена от Квант Сервиз ООД при определени условия / виж по-надолу/


1. Гаранционен сервиз


Гаранционната техника има гаранционен срок, изрично упомент в гаранционната карта. В този период техниката е гаранционна, и ако даде дефект подлежи на гаранционен сервиз.
Гаранционният сервиз е изцяло безплатен за сметка на Квант Сервиз ООД.
Гаранционният сервиз се извършва само в сервизния център на фирмата: гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 26Б. Работното време е Понеделник – Петък: 10.00-18.30 часа.
Транспортирането на гаранционна стока до сервизния център е за сметка на клиента.
Квант сервиз ООД е длъжен да осигури качествена услуга възстановявайки функционалността на рекламираното гаранционно устройство, не по-късно от 14 дни след приемането на техиката.
При наличие на повече от едно устройство за ремонт, то последователността на ремонтиране следва последователността на приемане на устройствата в сервиза на Квант Сервиз ООД.
Всяко изискване за спешност на даден ремонт означава, че този ремонт / ако може да бъде извършен спешно / ще бъде платен.2. Извънгаранционен сервиз на стоки закупени от Квант Сервиз ООД


Когато една техника е излязла от гаранционния период и е дала дефект, то тя подлежи на ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН ремонт.
При предаване на извънгаранционна техника за ремонт в сервиза на Квант Сервиз ООД, се заплаща такса диагностика: 30лева. Извършва се диагностика на извънгаранционното устройство от оторизиран сервизен специалист в КВАНТ СЕРВИЗ ООД. Срещу тази такса диагностика, потребителят получава точна информация какъв е дефектът и колко ще струва извънгаранционният ремонт в сервиза на КВАНТ СЕРВИЗ ООД.
При потвърждение от страна на клиента, устройството се ремонтира, като в крайната цена на ремонта е включена и таксата диагностика.
В случай, че клиентът се откаже от ремонта, или ремонтът е неуспешен, платената такса диагностика не се възстановява и остава за Квант Сервиз ООД.
Извънгаранционният ремонт се извършва само в сервизния център на фирмата: гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 26Б. Работното време е Понеделник – Петък: 10.00-18.30 часа.
Транспортирането на стока до сервизния център е за сметка на клиента.
Квант сервиз ООД е длъжен да осигури качественна услуга възстановявайки функционалността на устройството не по-късно от 14 дни след приемането на му.
Поради наличие на повече от едно устройство за ремонт, то последователността на ремонтиране следва последователността на приемане на устройствата в сервиза на Квант Сервиз ООД.
Всяко изискване за спешност на даден извънгаранционен ремонт означава, че стойността на ремонта се удвоява. Удвояването включва таксата диагностика, стойността на вложеният труд, но не включва стойността на вложените части.


3. ПЛАТЕН ремонт на стоки, които НЕ са закупени от Квант Сервиз ООД


Когато една техника не е закупена от Квант Сервиз ООД и е дала дефект, то тя подлежи на ПЛАТЕН ремонт.
При предаване на дефектната техника в сервиза на Квант Сервиз ООД, се заплаща такса диагностика: 50лева.
Извършва се диагностика на устройството и се установява каква би била стойността на ремонта. При съгласие от страна на клиента, устройството се ремонтира, като в крайната цена на ремонта се включва и таксата диагностика.
В случай, че клиентът се откаже от ремонта или ремонтът е неуспешен, платената такса диагностика не се възстановява и остава за Квант Сервиз ООД.
ПЛАТЕНИЯТ ремонт се извършва само в сервизния център на фирмата: гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 26Б. Работното време е Понеделник – Петък: 10.00-18.30 часа.
Транспортирането на стока до сервизния център е за сметка на клиента.
При наличие на повече от едно устройство за ремонт, то последователността на ремонтиране следва последователността на приемане на устройствата в сервиза на Квант Сервиз ООД.
Всяко изискване за спешност на даден извънгаранционен ремонт означава, че стойността на ремонта се удвоява. Удвояването включва таксата диагностика, стойността на вложеният труд, но не включва стойността на вложените части.
Квант сервиз ООД е длъжен да осигури качествена услуга и да възстанови функционалността на устройството не по-късно от 14 дни след приемането на техиката.


4. Заплащане на ремонти


Начините на плащане на ремонтите са описани в секцията ПЛАЩАНЕ.