" " was successfully added to your cart.

Виж количката

Защита на лич. данни

Квант Сервиз ООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри", воден от КЗЛД, с идентификационен No: 204371.



Квант Сервиз ООД гарантира конфиденциялност на личните данни на своите клиенти, декларирайки че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване на подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.